Potentia dobi doktorja

Naš trener Samo Masleša uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in postane doktor kinezioloških znanosti.