Le en je športni center Potentia

V aprilu se je odprl športni center Potentia, v katerem je začelo potekati individualno ter semiindividualno trenerstvo tako športnikov kot nešportnikov. Ustanovi se tudi oddelek Potentia Body.