3. Katere vrste meditacije poznamo?

Najpogostejše vrste meditacije so:

MEDITACIJA Z OSREDOTOČANJEM NA DIHANJE

Pri tej meditaciji se lahko zavestno osredotočamo na vdihe in izdihe, ali pa štejemo dolžine vdihov in izdihov v različnih ritmih.

MEDITACIJA Z OSREDOTOČENJEM NA TOČKO ALI PREDMET

Pri tej meditaciji se zazremo v neko točko ali predmet z odprtimi očmi, nato pa po nekaj minutah zapremo oči in se v mislih osredotočamo samo na to točko ali predmet. Možna je tudi različica, pri kateri imamo skozi celotno meditacijo odprte oči.

MEDITACIJA Z VIZUALIZACIJO

Pri vizualizacijski meditaciji si v mislih predstavljamo določene slike, procese ali dejavnosti, ki nam pomagajo uresničiti določene cilje (postati bolj sočutni, izboljšati športno tehniko, nadzirati telesne procese, itd).

Najnaprednejše vizualizacijske meditacije so zagotovo posebne vrste joge (npr. Tum-mo joga), pri kateri lahko izkušeni meditacijski mojstri, kot stranski učinek prakse, močno segrejejo svoje telo. Učinek teh naprednih meditacijskih tehnik so potrdile tudi znanstvene raziskave. Vendar pa se napredne tehnike lahko naučimo le preko izkušenega učitelja, sicer lahko resno ogrozimo naše zdravje.

MEDITACIJA Z MANTRO

Pri meditaciji z mantro v mislih (ali na glas) ponavljamo besedo ali besedno zvezo. Ena izmed najpogostejših manter je »om mani padme hum« (izg. om mani peme hung), ki izhaja iz budizma. Seveda si lahko za mantro izmislite tudi povsem svojo besedo. Zelo pomembno pri mantri pa je, da za vas nima posebne asociacije, sicer vam lahko v um prikliče določene misli, kar lahko sproži čustvene odzive, ravno tega pa se skušamo med meditacijo izogniti.

Ena najbolj znanih meditacij z mantro je zagotovo Transcendentalna meditacija, ki jo je na zahod prinesel Maharishi Yogi.

Ker se um ne more osredotočati na dve stvari hkrati, se naše skrbi ali nezaželene misli med katerokoli izmed teh oblik meditacij razblinijo. Nobena ni boljša od druge. Najpomembnejše je, da izberete tisto, ki se vam zdi najprimernejša v danem trenutku.

Vir: Gorše, L. (2013). Aktivirajte Potentio telesa in uma. Ljubljana: Društvo Potentia