Kovinske verige

Verige so bile ena najbolj varovanih skrivnosti v preteklosti. V zadnjih petih letih so postale izredno popularne zaradi enega razloga… KER DELUJEJO!

Ko dvigujemo proste uteži ali uporabljamo trenažerje, ostane zunanji upor enak skozi celoten obseg giba pri določeni vaji. Čeprav je zunanji upor enak, pa se sila, ki jo je mišica v določenem sklepu sposobna proizvesti spreminja s spreminjanjem kota v sklepu. Šele ko mišica proizvede maksimalno silo skozi celoten obseg lahko govorimo o največjem razvoju moči. Ko izvajamo počep ali pa npr. potisk s prsi, razvijemo največjo mišično silo v zadnji tretjini ali četrtini dviga. V spodnjem delu dviga pa je razvitje sile najmanjše. Ker je razvitje mišične sile odvisno od tipa vaje, ne more nikoli le eno sredstvo za razvoj moči zadovoljiti vseh krivulj razvitja sil. Če dodamo kovinske verige prostim utežem, proste uteži postanejo spreminjajoče breme.

Ko dodamo verige na oba konca droga ali olimpijske ročke in dovolimo da prosto visijo, tisti del verige, ki je v zraku nudi določen upor dvigovalcu. Ko se drog začne premikati proč od tal, dodaten del verige zapušča tla in stopnjevano dodaja breme skozi celoten obseg giba. Ko pa se drog spušča, se začne veriga ponovno zbirati na tleh in celotna teža se manjša. Ta metoda stopnjevano povečuje in zmanjšuje upor skozi celoten obseg giba in na ta način deluje skladno s sposobnostjo razvitja največje mišične sile v določenem kotu sklepa.

Verige pa lahko tudi zelo koristno uporabimo pri razvijanju stabilizacije oz. stabilizacijskih mišic, kar postane izredno pomembno po operaciji ali poškodbi. V ta namen verige namestimo tako, da v zgornjem delu dviga visijo prosto z droga in se ne dotikajo tal! Ko drog z verigami na ta način dvigujemo, verige nihajo (oscilirajo) in vključujejo dodatne manjše stabilizacijske mišice, ki se brez uporabe verig ne bi pri danem gibu aktivirale.