Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Prosimo Vas, da si preberete pogoje poslovanja in uporabe spletne strani www.potentia.si. Ti pogoji Vas zavezujejo od trenutka vstopa na našo spletno stran ter veljajo na vseh delih spletne strani. Ob uporabi naše spletne strani se šteje, da ste seznanjeni z vsemi pogoji ter da se strinjate z njimi. Imamo pravico, da kadarkoli spremenimo pogoje z ažuriranjem informacij.

Dopuščamo možnost za nepravilnosti podatkov, slikovnega, zvočnega in tekstovnega materiala na spletni trgovini. Obvezujemo se, da bo poslovanje spletne trgovine potekalo v skladu z veljavno zakonodajo. Objavljene fotografije so simbolične.

Komunikacija, ki teče v elektronski obliki, se šteje kot bi bila pisna in ima veljavnost pogodbe.

Nakupovanje in posredovanje osebnih podatkov je dovoljeno samo pravno in poslovno sposobnim osebam, starejšim od 15. leta, ostale osebe morajo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Morebitne spore se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

POGOJI UPORABE BLOGA

Obiskovalec lahko na blogu sodeluje in prispeva s svojimi komentarji. Vendar so strogo prepovedani komentarji ki so, ali vsebujejo: sovražni govor, spodbujanje nestrpnosti in rasizma, pornografske vsebine, opisujejo ali razpravljajo o nasilnih dejanjih, avtorsko zaščiten material brez pravilne licence, kakršne koli grožnje, nadlegovanje, zloraba osebnih podatkov ali drugačna kršitev zasebnosti

Podjetje si pridružuje pravico moderiranja in popravkov neprimernih komentarjev.

Podjetje si pridružuje pravico prepovedi dostopa do spletne strani za uporabnike, ki navkljub opozorilu nadalje kršijo pogoje uporabe spletne strani www.potentia.si!

SPLOŠNI POGOJI

Material na www.potentia.si spletni strani je za informativno in izobraževalno rabo ter ni mišljen kot nadomestek za zdravniško posvetovanje. O uporabnosti naših nasvetov in predlogov se glede na svoje zdravstveno stanje posvetujte s svojim zdravnikom.

DEFINICIJA

 • Mi, naši, naše se nanaša na spletno stran www.potentia.si.
 • Podjetje se nanaša na podjetje, ki je prispevek objavilo v kolikor ni navedeno drugače.
 • Uporabnik portala je vsak obiskovalec domene potentia.si.
 • Dejavnosti se nanašajo na vse dejavnosti, ki jih spletna stran www.potentia.si nudi in obsegajo:
 • objava vsebin telesne in umske pripravljenosti,
 • objava novic s področja zdravja, dobrega počutja in zdravega načina življenja,
 • urejanje besedil in spreminjanje aktualne ponudbe.

Pogoji veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani www.potentia.si in zamenjajo stare.

UPORABA VSEBIN PORTALA
Vsebina spletne strani www.potentia.si in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, programske opreme so last društva. Prepovedani so prodaja ali nadgradnja spletne strani www.potentia.si, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletne strani www.potentia.si in / ali društva, ki nastopa na spletni strani www.potentia.si.

DOSTOPNOST
Praviloma izvajalec omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih, bo izvajalec poskrbel, da bo o motnjah obvestil do tri dni pred začetkom del.

RAZMERJE UPORABNIK − DRUŠTVO

Uporabnik lahko vsebino portala neomejeno uporablja za ogled, branje in izobraževanje. V kolikor želi uporabnik vsebino portala uporabiti v lastne, nekomercialne namene mora o tem obvestiti podjetje. Uporaba vsebine v tuje komercialne namene ni dovoljena.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke uporabnikov lahko uporabljajo le pooblaščene osebe Društva POTENTIA.

OBVEZE UPORABNIKOV
Uporabniki so lahko vse polnoletne osebe. Zavezujejo se, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na spletne strani www.potentia.si, točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Društvo POTENTIA ne odgovarja za netočne podatke uporabnikov. Društvo si pridržuje pravico, da blokira dostop uporabniku ali ga izbriše iz spletne strani www.potentia.si, če ugotovi ali sumi, da je uporabnik vpisal netočne podatke.

ODGOVORNOST PODJETJA
Društvo POTENTIA ni odgovorno za:

 • Kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme podjetja ali uporabnika strani;
 • Morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero iskalci ali stranke uporabljajo spletno stran www.potentia.si;
 • Slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani www.potentia.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
 • Motnje delovanja spletne strani www.potentia.si, ki so posledica višje sile;
 • Izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletne strani www.potentia.si;
 • Netočne podatke uporabnikov, ki jih vpisujejo na spletno stran www.potentia.si;
 • Za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani www.potentia.si, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

VSEBINE PORTALA POTENTIA.SI

Društvo POTENTIA dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na spletni strani www.potentia.si uporabnikom strani, pri čemer pa uporabniki ne smejo kršiti avtorske pravice vsebin. Brez pisnega dovoljenja društva, avtorja ali pooblaščene osebe društva ali avtorja vsebin ni dovoljeno vsebin na spletni strani www.potentia.si delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati. Avtorji ter društvo niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani www.potentia.si. Avtor in društvo se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletne strani www.potentia.si, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Niti Društvo POTENTIA, niti nihče, ki je sodeloval pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Povezave, dostopne na spletni strani www.potentia.si so postavljene, da olajšajo uporabo strani obiskovalcem. Društvo POTENTIA, ne odgovarja za vsebino povezav. Vse povezave uporabljate na svojo lastno odgovornost. Društvo POTENTIA, ne jamči točnosti, popolnosti ali varnosti podatkov na spletnih straneh, dostopnih po internetu, in ne predstavlja ali kakorkoli oskrbuje katerekoli od strani, ki so dostopne po internetu. Odgovornost obiskovalca je, da poskrbite za primerno zaščito proti virusom in si zagotovite primerno kompatibilno programsko opremo.

REŠEVANJE SPOROV
Za reševanje sporov je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

VARSTVO PODATKOV

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) smo zavezani k varovanju zasebnost naših uporabnikov.

Uporabnik prevzema vso odgovornost za verodostojnost osebnih in kontaktnih informacij. Kontaktne informacije uporabljamo le v primeru, ko je potrebno vzpostaviti stik z obiskovalcem ter za občasno pošiljanje informativnega gradiva.

Osebne in kontaktne informacije so posredovane ob poslanem povpraševanju za artikle ali naše dejavnosti za katere se zanimate. Te podatke potrebujemo za obravnavo povpraševanja. Teh podatkov ne bomo uporabili v nobene druge namene, ne bomo jih razkrivali tretjim osebam. Podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varovanja osebnih podatkov.

Informacije, ki jih podajo uporabniki, glede vsebin na portalu, veljajo za nezaupne in nezaščitene (razen v kolikor ni to izrecno navedeno s strani uporabnika), s čimer si pridržujemo pravico, da te informacije prosto uporabljamo, razmnožujemo, razkrivamo in širimo brez omejitev in navedb vira. IP-naslov uporabnika bomo uporabili le v primeru ugotavljanja težav s strežnikom, pri urejanju portala ali pravnih sporih.

Tako imenovani piškotki (cookies) nam omogočajo vodenje evidence o obiskih. Povedo nam, katere dele portala ljudje obiskujejo in v kakšnem številu. S to tehnologijo se ne zbirajo osebni podatki o posameznih uporabnikih, ampak analiziramo samo skupne informacije. Izključni namen tega je izboljšanje vsebin in uporabe portala.

OMEJENA ODGOVORNOST

Spletna stran www.potentia.si in njene podstrani (potentia.si spletne strani) so vzpostavljene z namenom, da bi ponudili informacije o Društvu POTENTIA. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Društvo ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Niti Društvo POTENTIA niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bi bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih pravnih in fizičnih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker nekatere povezave na tej strani vodijo do virov na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Društvo POTENTIA nima nadzora ali pristojnosti, da bi nadzorovala ali upravljala njihove vsebine, zanje ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco. Povezave do drugih spletnih strani nudi Društvo POTENTIA le kot ugodnost za uporabnike potentia.si spletnih strani.