03/2012

Pot se začne s prvim korakom

Ustanovitev Društva Potentia.